THE BOULEVARD OF PHYSICISTS

THE BOULEVARD OF PHYSICISTS / BULWAR FIZYKÓW

LAX in cooperation with WFiA UWr designed a new vision for Boulevard of Prof. J. Zwierzycki in Wroclaw. The experimental and interactive space “THE BOULEVARD OF PHYSICISTS” – THE GARDEN OF PHYSICAL EXPERIENCES will be the place where people can touch, see, move and hear various physical phenomena.
The project was developed as a part of the Wroclaw Civic Budget / WBO 2017
The project will be continued as a part of WBO 2018: projects 18 and 24

LAX we współpracy z WFiA UWr zaprojektował nową wizję zagospodarowania Bulwaru Prof. J. Zwierzyckiego we Wrocławiu. Eksperymentalna i interaktywna przestrzeń “BULWAR FIZYKÓW” – OGRÓD DOŚWIADCZEŃ FIZYCZNYCH będzie miejscem gdzie odwiedzający mogą zbliżyć się do zjawisk fizycznych poprzez dotyk, wzrok, ruch oraz słuch.
Projekt powstał w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego / WBO 2017
Projekt będzie kontynuowany w ramach WBO 2018: projekty 18 i 24

NUBIS
ARCHITECTURE, INTERACTIVE