ABOUT OUR PRACTICE

LAX architects is a design studio dealing with architecture, urban planning, city sculptures and the design of interactive environments. Our professional activities also include scientific research and design consulting.

LAX architects was founded by two architects from Wrocław: Anna Grajper and Sebastian Dobiesz. LAX has received many awards and distinctions for projects related to architecture, urban planning and public spaces in Poland and abroad – one of them is the “The Boulevard of Physicists – Acoustic Mirrors” project, which is located in the center of Wrocław on the Prof. Zwierzycki’s Boulevard. A significant success of the LAX studio is also winning the international competition Playable City Award, which resulted in the implementation of an interactive installation “Urbanimals” in public spaces of Bristol in the United Kingdom. In addition, LAX’s work and research for the implementation of Interactive Architecture has been awarded by the President of Wrocław with the “30 creative” honorary award, and appreciated with the “Superwizja” prize for the avant-garde young architects, awarded by the Association of Polish Architects.

As part of the scientific research and consultancy conducted at LAX, we specialize in implementing new, interactive technologies in architectural and urban tissue. We work with creative and academic centers such as Watershed Ltd., Bartlett School of Architecture, UCL London, Wroclaw University of Technology, SARP and the Institute of Public Space Research in Warsaw, promoting interactive architecture and seeking innovative design solutions for it.

When creating our projects, it is very important for us that they contribute to real placemaking in the city. We want them to make a clear mark on the mental map of the city among its inhabitants and all visitors. That is why it is so crucial to evoke emotions in the users, which we try to achieve by introducing a magical character to our designs.

LAX architects to pracownia projektowa zajmująca się architekturą, urbanistyką, rzeźbą miejską oraz projektowaniem interaktywnych środowisk. W zakresie naszej profesjonalnej działalności znajdują się także badania naukowe oraz doradztwo projektowe.

Pracownia LAX architects została założona przez dwójkę architektów z Wrocławia: Annę Grajper oraz Sebastiana Dobiesza. W swoim dorobku LAX ma wiele uzyskanych nagród i wyróżnień za projekty dotyczące architektury, urbanistyki oraz przestrzeni publicznych w Polsce i za granicą – jednym z nich jest zrealizowany projekt “Bulwar Fizyków – Zwierciadła Akustyczne”, który zlokalizowany jest w centrum Wrocławia na Bulwarze Prof. Zwierzyckiego. Znaczącym sukcesem pracowni LAX jest także wygrana w międzynarodowym konkursie International Playable City Award, której efektem jest realizacja interaktywnej instalacji Urbanimals w przestrzeniach publicznych Bristolu w Wielkiej Brytanii. Ponadto pracowania LAX za realizacje i badania nad Architekturą Interaktywną została odznaczona przez prezydenta Wrocławia honorową nagrodą “30 kreatywnych” oraz doceniona nagrodą dla awangardowych młodych architektów “Superwizja” przyznawaną przez Stowarzyszenie Architektów Polskich.

W ramach prowadzonych w LAX badań naukowych oraz doradztwa, specjalizujemy się we wdrażaniu nowych, interaktywnych technologii w tkance architektonicznej i urbanistycznej. Współpracujemy z ośrodkami twórczymi i akademickimi takimi jak Watershed Ltd., Bartlett School of Architecture UCL London, Politechnika Wrocławska, SARP czy Instytut Badań Przestrzeni Publicznej w Warszawie, popularyzując architekturę interaktywną i poszukując dla niej nowatorskich rozwiązań projektowych.

Tworząc nasze projekty bardzo istotne jest dla nas, aby przyczyniały się one do realnego placemakingu w mieście. Zależy nam, aby odciskały wyraźny ślad na mentalnej mapie miasta wśród jego mieszkańców i wszystkich odwiedzających. Dlatego ważne jest dla nas wywoływanie emocji w odbiorcach, co staramy się czynić nadając magicznego charakteru naszym realizacjom. Dlatego naszym motto jest by tworzyć magię w architekturze.

PARTNERS
LAX Anna Grajper

ANNA GRAJPER, PhD Eng. Arch.
Anna graduated from TU Wrocław in 2011 receiving the “Supervision” award from the Association of Polish Architects for the entirety of her undergraduate architectural designs. After studies she worked in the world renowned architectural offices like OMA (Office for Metropolitan Architecture) and De Zwarte Hond.
She elaborated her interests in the field of interactive architecture in her PhD work conducted at TU Wrocław and partly at the UCL Bartlett School of Architecture in London, investigating the patterns of playability in the interactive environment of public spaces.
Anna was a speaker and keynote speaker at many scientific and architectural conferences ie. Innovative City Forum in Tokyo [JP], Festival of the Future City in Bristol [UK] or ECAADE in Oulu [FI].

LAX Sebastian Dobiesz

SEBASTIAN DOBIESZ, PhD Eng. Arch.
Graduating in 2011 from Wroclaw University of Technology, he defended the diploma work “PGR – The Greening Farm” based on the field of urban strategies for the outskirts of the big cities. As the European citizen, he finds a fulfillment of his ambitions abroad, gaining a professional experience in Poland, UK, Finland, Spain and the Netherlands so far. In one of the best urban planning offices in the world, KCAP Architects & Planners, he had the opportunity to work on large-scale masterplans in Russia and China. One of them was “HOUSING WITH A MISSION”, a project developed for VANKE, awarded in 2012 at the Hong Kong/Shenzhen International Biennale of Architecture and Urbanism .