THE “DRAGON MOUNTAIN” PLAYGROUND

PLAC ZABAW “SMOCZA GÓRA”

Przewodnim założeniem projektu jest to, by plac zabaw “Średniowieczny Wrocław” a wraz z nim urządzenie zabawowe “Smocza Góra”, wpisywały się w krajobrazowy charakter Parku Tysiąclecia. Celem projektu placu zabaw jest wykorzystanie wszelkich dostępnych form zabaw dla dzieci w każdym wieku: zabawy z piaskiem, zjeżdżanie, huśtanie, wspinanie, odkrywanie, lub pokonywanie przeszkód, przy jednoczesnym wpisaniu ich w istniejące ukształtowanie terenu oraz wprowadzenie otwarć widokowych na panoramę otaczającej roślinności drzew i łąk. Oprócz typowych, katalogowych form zabawek projektuje się indywidualne urządzenia zabawowe w stylistyce średniowiecznych zabudowań. Ponadto teren będzie spełniać funkcję wypoczynkową dla młodzieży, dorosłych i osób starszych.
W projekcie wykorzystano wzorce szachulcowych ścian wrocławskich zabytków, wykorzystywane na indywidualnie zaprojektowanych urządzeniach zabawowych.

5.”Smocza góra”
“Smoczą górę” zaprojektowano w miejscu istniejącego nasypu w terenie, profilując ją z łagodnym i równomiernym spadkiem po całym jej obwodzie. Projektowana górka stanowi miejsce różnorodnych form zabaw takich jak wspinanie, zjeżdżanie, odkrywanie, zabawy ruchowe i scenariusze zdobywania twierdzy. Główne elementy tworzące tę strefę zabawową to:

type: architecture

status: completed phase 01

investor: Gmina Wrocław – Zarząd Zieleni Miejskiej

area: 1,3 ha

year: 2023

location: Wrocław [PL]

WBO: PROJEKT W RAMACH WBO 2019 – PROJEKT NR 250

LOGA WBO

AERIAL VIEW / WIDOK Z LOTU PTAKA

Obszar placu zabaw podzielono na siedem przewodnich stref:
(1) “Dzwonnica – brama wejściowa”
(2) “Wiejska Zagroda”
(3) “Mostek”
(4) “Rzeka”
(5) “Smocza góra” (etap 01)
(6) “Rynek”
(7) “Baszta”

VIEW FROM WEST PALISADE TERRACES / WIDOK OD STRONY ZACHODNICH TARASÓW PALISADY

Palisada:
Głównym elementem widocznym na górce jest drewniana konstrukcja palisady, która nadaje charakter całej górce oraz sama w sobie zawiera urządzenia zabawowe. W części palisady projektuje się dwa poziomy do zabawy: poziom górki służący do przemieszczania się z jednego urządzenia wspinaczkowego do drugiego oraz na wyższy poziom palisady. Na drugim poziomie palisady znajdują się siatki montowane w płaszczyźnie podłogi. Z górnego poziomu można dostać się na niższy poziom za pomocą rury zjazdowej. W celu zapewnienia odpowiedniej porcji wrażeń dla dzieci w starszym wieku korzystających z “Smoczej góry”, projektuje się także zjeżdżalnię rurową. Rozpoczyna ona swój bieg na górnym poziomie palisady, przebiega przez wnętrze górki i ma swoje zakończenie na północnej ścianie górki.
Jama smoka:
W części przyziemia bardzo ważnym elementem dla całego placu zabaw jest rzeźba smoka, która ukryta jest w jamie/tunelu rozpoczynającym się w dolnej części górki i wychodzącym na jej szczycie pod palisadą. Stanowi ona zarówno element przygody dla użytkowników, ale także ułatwienie w wejściu na górę wzniesienia dzięki znacznemu wypłaszczeniu podejścia wewnątrz jamy. W szerszej części jamy, od strony części centralnej placu zabaw, umieszczona jest autorska rzeźba smoka. Dalej jama zamienia się w tunel, który prowadzi na pierwszy poziom palisady.
Zbocza górki – trapy wspinaczkowe
Istotnym elementem architektonicznym jest nawierzchnia skarpy na górce, którą zaprojektowano we wzór nawiązujący do szachulca i wpisujący się w konstrukcję palisady. We wzorze tym znajdują się pola dla urządzeń zabawowych oraz pola wolne od urządzeń. W polach urządzeń zabawowych na skarpie projektuje się takie urządzenia do wspinaczki jak: pola z siatką, pola z drabinkami i podestami, pola z belkami drewnianymi oraz pola z linami.
Zjeżdżalnia w centrum górki
Wykorzystując naturalne zagłębienie wewnątrz wzniesienia, ulokowano na jego szczycie specyficzny rodzaj zjeżdżalni koncentrycznej. Zapewnia ona zarówno wrażenia ruchowe dla użytkowników, jak również stanowi przeszkodę do pokonania oraz może być inspiracją do układania nowych scenariuszy zabawy i wymyślania historii.
Pole “Amfiteatr”
Jedno z pól na ścianach górki, tuż obok wejścia do jamy smoka, przeznaczone jest dla schodów prowadzących do palisady. Obok nich, w części graniczącej z centralną przestrzenią placu zabaw, wykonano na zboczu górki siedziska w formie amfiteatru. Jest to element służący rodzicom, aby w komfortowy sposób mogli doglądać podopiecznych, natomiast w przypadku wydarzeń o charakterze spektakli i pokazów może służyć, jako widownia dla większej ilości odbiorców.
Flaga:
Ponad “Smoczą górą” powiewa flaga w kolorze czerwonym. Mocowana jest do słupa podtrzymującego konstrukcję palisady.
Pogorzelisko:
Na obszarze przed jamą smoka projektuje się obszar zwany pogorzeliskiem, przywodzącym na myśl teren wypalony przez ziejącego smoka. Pogorzelisko zawiera w sobie urządzenia zabawowe typu trampoliny.

NORTH MOUNTAINSIDE WITH THE SLIDE / PÓŁNOCNE ZBOCZE GÓRY ZE ZJEŻDŻALNIĄ

EAST MOUNTAINSIDE WITH CLIMBING DEVICES / WSCHODNIE ZBOCZE GÓRY Z URZĄDZENIAMI DO WSPINACZKI

MAST WITH A FLAG / MASZT Z FLAGĄ