THE "MEDIEVAL WROCŁAW" PLAYGROUND

PLAC ZABAW “ŚREDNIOWIECZNY WROCŁAW”

PARK TYSIĄCLECIA_DZWONNICA

EAST ENTRANCE WITH A BELL TOWER / WEJŚCIE WSCHODNIE Z DZWONNICĄ

Przewodnim założeniem projektu jest to, by plac zabaw “Średniowieczny Wrocław” wpisywał się w krajobrazowy charakter Parku Tysiąclecia. Celem projektu placu zabaw jest wykorzystanie wszelkich dostępnych form zabaw dla dzieci w każdym wieku: zabawy z piaskiem, zjeżdżanie, huśtanie, wspinanie, odkrywanie, lub pokonywanie przeszkód, przy jednoczesnym wpisaniu ich w istniejące ukształtowanie terenu oraz wprowadzenie otwarć widokowych na panoramę otaczającej roślinności drzew i łąk. Oprócz typowych, katalogowych form zabawek projektuje się indywidualne urządzenia zabawowe w stylistyce średniowiecznych zabudowań. Ponadto teren będzie spełniać funkcję wypoczynkową dla młodzieży, dorosłych i osób starszych.
W projekcie wykorzystano wzorce szachulcowych ścian wrocławskich zabytków, wykorzystywane na indywidualnie zaprojektowanych urządzeniach zabawowych.

type: architecture

status: realisation in progress

investor: Gmina Wrocław – Zarząd Zieleni Miejskiej

area: 1,3 ha

year: 2020

location: Wrocław [PL]

WBO: PROJEKT W RAMACH WBO 2019 – PROJEKT NR 250

LOGA WBO
PARK TYSIĄCLECIA_AKSO

AERIAL VIEW / WIDOK Z LOTU PTAKA

Obszar placu zabaw podzielono na siedem przewodnich stref:
(1) “Dzwonnica – brama wejściowa”
(2) “Wiejska Zagroda”
(3) “Mostek”
(4) “Rzeka”
(5) “Smocza góra”
(6) “Rynek”
(7) “Baszta”

PZT

SITE PLAN / PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PARK TYSIĄCLECIA_DZWONNICA

EAST ENTRANCE WITH A BELL TOWER / WEJŚCIE WSCHODNIE Z DZWONNICĄ

1. “Dzwonnica – brama wejściowa”
Brama wejściowa od strony północno-wschodniej przyjmuje kształt na wzór średniowiecznej dzwonnicy i bramy wjazdowej przedmurza średniowiecznej warowni. Zawiera ona w sobie, w części przyziemia, tablice informacyjne i regulamin placu zabaw. W części górnej projektowane są cztery dzwony o różnej wielkości, umożliwiające użytkownikom wygrywanie czterech tonacji. Najistotniejszą funkcją tego obiektu z punktu widzenia kształtowania ładu przestrzennego jest ukształtowanie kompozycji elementów kubaturowych definiujących przestrzenie placu. Ponadto “Brama wejściowa” to indywidualnie projektowane urządzenie zabawowe składające się ze ścianki wspinaczkowej, platformy do zabawy oraz zjazdu na rurze. Brama przybiera pionową formę wykonaną z drewnianych elementów ułożonych we wzór inspirowany średniowiecznym szachulcem. Pokrycie pełnych połaci dachu dzwonnicy inspirowane jest średniowiecznym gontem drewnianym.

PARK TYSIĄCLECIA ZAGRODA 02

FARM WITH A BARN / ZAGRODA ZE STODOŁĄ

2.” Wiejska Zagroda”
Strefa dla najmłodszych “Wiejska Zagroda” została usytuowana w części całego placu wyodrębnionej za pomocą drewnianego płotu, przy “Dzwonnicy – bramie wejściowej” z widokiem na “Smoczą górę”. Przewodnim elementem tej strefy jest drewniana, wiejska stodoła oraz słowiański totem. Architektura wiejskiej stodoły kontynuuje wykorzystanie szachulca na ścianach bocznych, a na połaciach dachowych wprowadza podłużne ażurowe deskowanie. Forma stodoły pozwala na stworzenie delikatnej kubatury, której skala odpowiada jej najmłodszym użytkownikom nie przytłaczając swoją wielkością innych elementów zabawowych, ale jednocześnie oferując dorosłym swobodną przestrzeń doglądania podopiecznych dzięki dużej ilości siedzisk. Szachulec w górnej części ścian i rozrzedzenie słupów w części przyziemia, pozwala stworzyć przezierny obiekt, przez który widać resztę placu oraz okolicznych parkowych drzew i krzewów. Ponadto projektowana stodoła stanowi zadaszenie nad piaskownicą oraz element konstrukcyjny pod huśtawki oraz tunel. Ustawienie stodoły nad piaskownicą pozwala na jej nasłonecznie poprzez 4 godziny w dniach równonocy, a jednocześnie wystarczające jej zacienienie chroniące najmłodszych przed zbyt intensywnym słońcem. W górnej części dachu – kalenicy – projektuje się niewielki podłużny otwór (świetlik), który pozwoli na wprowadzenie rozproszonego światła do wnętrza stodoły i stworzenie malowniczych efektów świetlnych.
Pośrodku strefy dla najmłodszych ulokowano amorficzną wypukłość terenu wykonaną z ustawionych pionowo belek o okrągłym przekroju. Pozwala ona na zmianę perspektywy patrzenia bawiących się dzieci i ogląd wszystkich pozostałych elementów znajdujących się na placu w strefach dla dzieci starszych. Dodatkowym elementem drewnianego pagórka jest otwarta zjeżdżalnia.
Ponadto w części centralnej znajduje się słowiański totem wykonany z drewna, z wyrzeźbionymi postaciami zwierząt u dołu i podobizną Światowida u góry. Obok totemu znajdują się dwa bujaki w kształcie świnek.
W strefie dla najmłodszych zaproponowano również elementy interaktywne tworzące ścianę sensoryczną o kształcie naczyń. Każde naczynie przybiera inną kolorystykę, fakturę i wzór graficzny, dając możliwość na interakcję ze zróżnicowanymi efektami dotykowo-dźwiękowymi.

PARK TYSIĄCLECIA_SMOCZA GÓRA 01

RIVER AND DRAGON MOUNTAIN / RZEKA I SMOCZA GÓRA

3.”Rzeka”
Na terenie placu zabaw znajduje się sztucznie ukształtowany ślad przebiegu starorzecza w postaci zagłębienia w terenie. W projekcie zachowano to miejsce, uwypuklając jego charakter poprzez lokalizację indywidualnie projektowanego urządzenia zabawowego pn. “Rzeka”. “Rzeka” przybiera formę falującej struktury przywodzącej na myśl wodę.

PARK TYSIĄCLECIA_DZWONNICA ZAGRODA

BRIDGE WITH THE FARM AND THE BELL TOWER / MOSTEK Z ZAGRODĄ I DZWONNICĄ

4. “Mostek”
Ponad korytem starorzecza przeprowadzono mostek drewniany umożliwiający wygodną komunikację dla osób z wózkami dziecięcymi. Jego nawierzchnia przybiera formę lekkiego łuku powodując delikatne wyniesienie jego szczytu ponad poziom terenu. Stanowi dzięki temu doskonały punkt obserwacyjny na wszystkie urządzenia na placu, z którego dzieci mogą planować scenariusze i kolejność zabawy.

PARK TYSIĄCLECIA_SMOCZA GÓRA 02

DRAGON MOUNTAIN / SMOCZA GÓRA

5.”Smocza góra”
“Smoczą górę” zaprojektowano w miejscu istniejącego nasypu w terenie, profilując ją z łagodnym i równomiernym spadkiem po całym jej obwodzie. Projektowana górka stanowi miejsce różnorodnych form zabaw takich jak wspinanie, zjeżdżanie, odkrywanie, zabawy ruchowe i scenariusze zdobywania twierdzy. Główne elementy tworzące tę strefę zabawową to:

Palisada:
Głównym elementem widocznym na górce jest drewniana konstrukcja palisady, która nadaje charakter całej górce oraz sama w sobie zawiera urządzenia zabawowe. W części palisady projektuje się dwa poziomy do zabawy: poziom górki służący do przemieszczania się z jednego urządzenia wspinaczkowego do drugiego oraz na wyższy poziom palisady. Na drugim poziomie palisady znajdują się siatki montowane w płaszczyźnie podłogi. Z górnego poziomu można dostać się na niższy poziom za pomocą rury zjazdowej. W celu zapewnienia odpowiedniej porcji wrażeń dla dzieci w starszym wieku korzystających z “Smoczej góry”, projektuje się także zjeżdżalnię rurową. Rozpoczyna ona swój bieg na górnym poziomie palisady, przebiega przez wnętrze górki i ma swoje zakończenie na północnej ścianie górki.
Jama smoka:
W części przyziemia bardzo ważnym elementem dla całego placu zabaw jest rzeźba smoka, która ukryta jest w jamie/tunelu rozpoczynającym się w dolnej części górki i wychodzącym na jej szczycie pod palisadą. Stanowi ona zarówno element przygody dla użytkowników, ale także ułatwienie w wejściu na górę wzniesienia dzięki znacznemu wypłaszczeniu podejścia wewnątrz jamy. W szerszej części jamy, od strony części centralnej placu zabaw, umieszczona jest autorska rzeźba smoka. Dalej jama zamienia się w tunel, który prowadzi na pierwszy poziom palisady.
Zbocza górki – trapy wspinaczkowe
Istotnym elementem architektonicznym jest nawierzchnia skarpy na górce, którą zaprojektowano we wzór nawiązujący do szachulca i wpisujący się w konstrukcję palisady. We wzorze tym znajdują się pola dla urządzeń zabawowych oraz pola wolne od urządzeń. W polach urządzeń zabawowych na skarpie projektuje się takie urządzenia do wspinaczki jak: pola z siatką, pola z drabinkami i podestami, pola z belkami drewnianymi oraz pola z linami.
Zjeżdżalnia w centrum górki
Wykorzystując naturalne zagłębienie wewnątrz wzniesienia, ulokowano na jego szczycie specyficzny rodzaj zjeżdżalni koncentrycznej. Zapewnia ona zarówno wrażenia ruchowe dla użytkowników, jak również stanowi przeszkodę do pokonania oraz może być inspiracją do układania nowych scenariuszy zabawy i wymyślania historii.
Pole “Amfiteatr”
Jedno z pól na ścianach górki, tuż obok wejścia do jamy smoka, przeznaczone jest dla schodów prowadzących do palisady. Obok nich, w części graniczącej z centralną przestrzenią placu zabaw, wykonano na zboczu górki siedziska w formie amfiteatru. Jest to element służący rodzicom, aby w komfortowy sposób mogli doglądać podopiecznych, natomiast w przypadku wydarzeń o charakterze spektakli i pokazów może służyć, jako widownia dla większej ilości odbiorców.
Flaga:
Ponad “Smoczą górą” powiewa flaga w kolorze czerwonym. Mocowana jest do słupa podtrzymującego konstrukcję palisady.
Pogorzelisko:
Na obszarze przed jamą smoka projektuje się obszar zwany pogorzeliskiem, przywodzącym na myśl teren wypalony przez ziejącego smoka. Pogorzelisko zawiera w sobie urządzenia zabawowe typu trampoliny.

PARK TYSIĄCLECIA_PALISADA 01

DRAGON MOUNTAIN – PALISADE TERRACE / SMOCZA GÓRA – TARAS PALISADY

PARK TYSIĄCLECIA_RYNEK 01

MARKET – TENEMENT HOUSES / RYNEK – KAMIENICZKI

6.”Rynek”
W centralnym punkcie placu zabaw umieszczono zabudowę inspirowaną średniowiecznym rynkiem. Składa się on z czterech zestawów kamieniczek złączonych ze sobą w jedną przestrzeń, w której kształtowane są tory przeszkód i zabaw. Zestawy kamieniczek łączone są mostami linowymi, tunelami rurowymi oraz łącznikami z rur stalowych. Do wnętrza zabudowy prowadzą liczne wejścia, do których dostęp jest umożliwiony poprzez różne formy drabinek i schodów. Pośrodku rynku wydzielonego przestrzennie przy pomocy kamieniczek, umiejscowiono głaz z wbitym mieczem “Ekskaliburem”.

PARK TYSIĄCLECIA_RYNEK 02

MARKET – SWORD EXCALIBUR / RYNEK – MIECZ EKSKALIBUR

PARK TYSIĄCLECIA_BASZTA 02

SEATS AND TOWER / SIEDZISKA I BASZTA

7.”Baszta”
W południowo zachodnim krańcu placu zabaw zlokalizowano “Basztę”. Z uwagi na jej krajobrazowy charakter zdecydowano o jej wysunięciu poza linię otaczających drzew. W centrum baszty umieszczono linowe elementy wspinaczkowe umożliwiające przedostanie się do jej górnych poziomów. Po obrysie poprowadzono zjeżdżalnię rurową. Ściany baszty wykonano z szachulca.
Wokół Baszty rozmieszczono labirynt w formie spiralnego ogrodzenia z desek drewnianych. W dalszej części ogrodzenie zmienia się w park linowy stanowiący tor przeszkód utrudniający zdobycie baszty. Całość od strony południowej domknięta jest murem kamiennym wykonanym z bloków/fragmentów lapidarium uzupełnionych o współczesną kamieniarkę. Tworzy to optyczne i funkcjonalne wydzielenie baszty od terenów parku, ale jednocześnie tworzy materiałowe powiązanie z samym lapidarium projektowanym na przedmurzu baszty. Układ lapidarium i baszty tworzy tym samym krajobrazową kompozycję parkową, a jednocześnie scenerię do odgrywania zabaw przez dzieci.
Ponad “Basztą” powiewa flaga w kolorze czerwonym.

TOWER AND SCENT GARDEN / BASZTA I OGRÓD ZAPACHOWY