ART IN THE CITY

ART IN THE CITE
The seminar about public space

LAX gave a talk about Interactive Urban Fabric
Wykład poświęcony jest nowym technologiom w przestrzeni życia człowieka, które kształtują tkankę urbanistyczną i architektoniczną w sposób, gdzie użytkownik staje się kreatorem zaś architekt i urbanista scenarzystą możliwości wydarzeń w przestrzeni. W tym celu słuchaczom zaprezentowane zostaną wyzwania i doświadczenia płynące z naukowego podejścia do kształtowania przestrzeni miejskiej i wykorzystania technologii interaktywnych budujących przestrzeń wielowarstwową o ukrytych afordancjach. W wykładzie zaprezentowane zostaną przykłady projektów koncepcyjnych i realizacyjnych, poruszających tematykę Interaktywnego Środowiska, jak również własne doświadczenia z procesu projektowania oraz obserwacji przestrzeni miejskiej wypełnionej interaktywną tkanką na przykładzie projektu “Urbanimals” zrealizowanego w ramach międzynarodowego konkursu Playable City Award w 2015 roku w Bristolu [UK].

Links:
Seminar schedule
Photos

type: seminar

status: realised

year: 2015

location: Gdańsk [PL]