WEBINARIUM ARCHITEKTONICZNE

LAX was invited as a Special Guest for the webinar, during which the Urban Wetlands project was presented – dealing with the subject of interactive architecture and water retention in urban areas.

About the lecture:
“In response to contemporary problems of water retention in natural areas in the city, which deteriorate their water storage properties as a result of irreversible urban and infrastructural activities, actions at the level of architectural design of public spaces and buildings become necessary. During the lecture, an innovative method of wetland reclamation will be presented on the example of a green area development project in Stalowa Wola.”

LAX został zaproszony jako Gość Specjalny webinarium, podczas którego zaprezentowany został projekt Mokradeł Miejskich – poruszający tematykę architektury interaktywnej i retencji wody na obszarach miejskich.

O wykładzie:
“W odpowiedzi na współczesne problemy retencji wody na terenach przyrodniczych w mieście, które pogarszają swoje właściwości magazynowania wody wskutek nieodwracalnych działań urbanistycznych i infrastrukturalnych, niezbędne stają się działania na poziomie projektowania architektonicznego przestrzeni publicznych oraz budynków. Podczas wykładu zostanie przedstawiona nowatorska metoda rekultywacji obszarów podmokłych na przykładzie projektu zagospodarowania terenu zielonego w Stalowej Woli.”

type: webinarium

status: realised

event: webinarium architektoniczne

website: https://virtus.com.pl/webinar-retencja-wody-lax-architects/

year: 2022

location: online