E-KONFERENCJA

LAX was invited to share the knowledge in the topic of interactive architecture during the e-conference event orginazed by sztuka-architetkury.

Topic: “Interactive methods of retention and management of rainwater”
Contemporary cities struggle with the problems of too intense surface runoff and too little water retention in their areas. This disrupts water management and reduces the ability of cities to adapt to climatic changes, especially to recurrent droughts. However, not in all areas of urbanized areas it is possible to apply standard system solutions improving this situation and allowing more water to be kept within the city limits. The lecture will present innovative methods of obtaining, collecting and using rainwater on the example of LAX studio projects.

LAX został zaproszony do podzielenia się wiedzą na temat architektury interaktywnej podczas e-konferencji zorganizowanej przez sztuka-architektury.

Tytuł prezentacji: “Interaktywne metody retencji i gospodarowania wodami opadowymi”
Współczesne miasta borykają się z problemami zbyt intensywnych spływów powierzchniowych i zbyt małej retencji wód w ich obszarach. Wpływa to na zaburzenie gospodarki wodnej oraz obniżenie zdolności miast do adaptowania do mian klimatycznych, w tym zwłaszcza do nawracających susz. Nie we wszystkich przestrzeniach obszarów zurbanizowanych można jednak zastosować standardowe systemowe rozwiązania poprawiające tę sytuację i pozwalające na zatrzymanie większej ilości wody w granicach miasta. W wykładzie zaprezentowane zostaną nowatorskie metody pozyskiwania, gromadzenia oraz wykorzystywania wód opadowych na przykładzie projektów pracowni LAX.

type: conference

status: realised

event: Błękitna i zielona infrastruktura w architekturze

Website: https://www.sztuka-wnetrza.pl/8013/artykul/e-konferencja-blekitna-i-zielona-infrastruktura-w-architekturze?fbclid=IwAR0q36_w4AQpnqWVUdBjIfTsxlFeGEb9iOr23xm_CfSJRhiBAtU-tfkti6c

year: 2022

location: online