GDYNIA DESIGN DAYS

LAX was a part of Gdynia Design Days / the virtual edition 2020 – a top Baltic design festival. Each edition of GDD serves as a pretext to discuss topics related to broadly-understood design in the context of changes taking place around us.

Anna and Sebastian delivered a lecture as a invited speakers at the GDD
We spoke about Interactive architecture and water – new technologies in response to contemporary ecological threats.

About the event:
How to responsibly design cities that will respond to contemporary threats? During the lecture, we will consider the role of architecture in the face of an ecological disaster.

The development of technology allows architects to allow unusual projects based on interactive, kinetic, parameters or biomimetic, which not only can help in the contemporary improvement of the environment. Referring to global design trends and events in recent years, the lecture deals with the subject of water in the design of urban space in three aspects:

Water as a building material – showing the results of chemical H2O, which to designers, architecture made of water.
Water as senses – the impact of water on the senses of the recipient through the use of interactive technologies.
Water as ecology – contemporary design solutions allowing for the ecological use and management of water.

type: conference

status: realised

event: Gdynia Design Days

year: 2020

location: Gdynia [PL] / virtual edition

Online lecture: link

Wykład: “Architektura Interaktywna i woda – nowoczesne technologie w odpowiedzi na współczesne zagrożenia ekologiczne”
Jak odpowiedzialnie projektować miasta, które odpowiadają na współczesne zagrożenia?

Rozwój technologii pozwala architektom tworzyć niecodzienne realizacje architektoniczne oparte na interaktywnych, kinetycznych, parametrycznych czy biomimetycznych systemach, które mogą nie tylko tworzyć przestrzenie przyjemne dla odbiorców, ale także mogą pomóc we współczesnej walce o poprawę środowiska. Nawiązując do globalnych trendów projektowych oraz wydarzeń w minionych latach, w ramach wykładu zostanie poruszona tematyka wody w projektowaniu przestrzeni miejskiej ujęta w trzy aspekty:

Woda jako budulec — ukazanie właściwości związku chemicznego H2O, które pozwalają projektantom tworzyć architekturą zbudowaną z wody.
Woda jako zmysły — przedstawienie wpływu wody na zmysły odbiorcy poprzez zastosowanie interaktywnych technologii.
Woda jako ekologia — współczesne rozwiązania projektowe pozwalające na ekologiczne wykorzystanie i gospodarowanie wodą.