zawalna

GATE TO ODRA RIVER

An urban-architectural competition for concept of the area between Zawalna Street and the Rozanka Channel.

Ideą projektu jest intencjonalne podzielenie obszaru opracowania na dwie części w celu zintensyfikowania doznań wynikających z kontaktu z rzeką. Kadrowanie widoków w formie bramy nakierowanej na najpiękniejszy w danej lokalizacji fragment Odry nadaje doniosłości obcowaniu z wodą i krajobrazem rzecznym w mieście.
Projektowana bryła łączy przestrzeń miejską z elementami krajobrazu wodnego. Podstawą całego założenia jest wytworzenie osi widokowej w kierunku dominanty kompozycyjnej jaką jest stary Elewator Zbożowy, znajdujący się po drugiej stronie wałów. Jest to wyrazisty element, który pozostanie widoczny także po przeprowadzeniu procesów zagospodarowywania jego przyległych terenów na budownictwo mieszkaniowe.
Zaproponowany na krawędzi wałów, obiekt użyteczności publicznej, usytuowany wzdłuż ciągu pieszego górnego tarasu graniczy z Placem Form od strony ul. Zawalnej oraz z tarasem widokowym “Molo” oraz projektowaną plażą od strony rzeki Odry. Złączenie tych dwóch stref odbywa się poprzez przejście w budynku pełniące funkcję BRAMY.
Całe założenie składa się z przestrzeni o różnorodnej funkcji i atmosferze tak, żeby spełniać potrzeby społeczności lokalnej i odwiedzających. Strefy placu oraz budynku przeznaczone są na cele muzealno-wystawiennicze umożliwiające pokazy rzeźb oraz prowadzenie warsztatów dla pobliskich mieszkańców.
Całość terenu nie tylko wprowadza odbiorców nad tereny nadbrzeżne, ale również aktywizuje obszar styku miasta z scenerią wałów poprzez wprowadzenie funkcji sportowych (basen), wystawienniczych (muzeum form przestrzennych), rekreacyjnych (taras i plaża) oraz gastronomicznych (cafe wały).

Bryła budynku nawiązuje do modernistycznej tradycji Wrocławia. Powtarzalność wykorzystanej konstrukcji tworzy charakterystyczny modernistyczny wzór i przywodzi na myśl prefabrykację. Adekwatnie do zamierzeń, konstrukcja obiektu jest wyeksponowana i wykonana z surowego betonu zbrojonego, na którego powierzchni wyraźnie rysują się ślady drewnianego szalowania. Modernistyczne konotacje potęguje lekkość bryły uzyskana dużymi przeszkleniami oraz podcięciem narożników budynku. Wewnątrz bryła oferuje swobodę aranżacji i dopasowania funkcji dzięki wyeliminowaniu wewnętrznych słupów. Taki układ pozwala na umieszczenie w obiekcie dowolnej funkcji nawet po latach użytkowania. Niemniej zaproponowano konkretne funkcje sportowe i kulturalne, które na obecnym etapie rozwoju zagospodarowywania bulwarów wrocławskich przyniosą najkorzystniejsze efekty.

type: urban plan, architecture

status: competition, 2nd prize

area: 3 ha

year: 2015

location: Wrocław [PL]