SCULPTURE “FORMA”

RZEŹBA FORMA

Forma

The “Forma” sculpture is the main element of the “Forma” housing estate development in Warsaw, located in the rapidly growing Praga Południe district. The shape of the installation takes inspiration from the nature through an organic lines shaping its silhouette. It stands out against the background of rectangular buildings, creating a pleasant contrast to the surrounding architecture. At the same time, by using colors referring to the colorful accents used on the facades, it gives coherence to the entire urban interior and allows to build a clear image of the housing estate in the eyes of the residents. Advanced algorithms for optimizing the construction and giving the fineness of its line, were used in its design. The use of innovative parametric tools allowed to achieve the effect of lightness of the body and rigidity of the structure while maintaining the best proportions of the elements.

Rzeźba “Forma” to główny element zagospodarowana terenu osiedla “Forma” w Warszawie, w intensywnie rozwijającej się dzielnicy Praga Południe. Kształt instalacji czerpie inspirację z natury poprzez organiczne linie kształtujące jej sylwetę. Odznacza się na tle prostopadłościennych budynków stanowiąc przyjemny kontrast dla otaczającej architektury. Jednoczenie, poprzez zastosowanie kolorystyki nawiązującej do akcentów barwnych wykorzystywanych na fasadach, nadaje spójności całemu wnętrzu urbanistycznemu i pozwala zbudować w oczach mieszkańców wyrazisty obraz Osiedla. Przy jej projektowaniu zastosowano algorytmy optymalizujące konstrukcję i nadające smukłość jej linii. Wykorzystanie innowacyjnych narzędzi parametrycznych pozwoliło osiągnąć efekt lekkości bryły i sztywności konstrukcji przy zachowaniu najlepszych proporcji elementów.

type: architecture

status: realisation

year: 2019

location: Warsaw [PL]

investor: Dom Development S.A.

Projekt został opracowany i zoptymalizowany na podstawie pierwotnej koncepcji dostarczonej przez Inwestora.

Photos by Katarzyna Dudycz